О НАС

Дробеструйная очистка и окраска

Оборудование и технологии

 

 

С 1991 г. проектируем и производим оборудование для дробеструйной очистки и окраски.

Опыт и професиональные знания гарантируют высокое качество и надежность нашего оборудования.

Предлогаем не только стандартные установки но и нестандартные решения под требования клиента.

Наше оборудование успешно работает не только в Литве но и во многих странах за рубежом.

Осуществляем монтаж оборудования, техническое обслуживание, поставляем запасные части.

 

Наша продукция:

 

Дробеметные машины и линии

Дробеструйные камеры

Оборудование для дробеструйных камер

Окрасочно-сушильные камеры

Дробеструйные кабинеты

Фильтры-пылесборники

 

Наше оборудование используется во многих отрослях промышленности:

 

Производство металлоконструкций

Металлообработка

Литейная промышленность

Машиностроение

Производство и ремонт транспортных средств

Производство сельскохозяйственной техники

Судостроение и ремонт

Трубы – производство и ремонт

Энергетика

Обработка нержавеющей стали

Обработка алюминия

Газовые балоны – производство и ремонт

Др.

 

 

IĮ "TG Technika" įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

 

IĮ „TG Technika“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „IĮ „TG technika“ naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra“, Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0182 (toliau – Projektas).

IĮ „TG Technika“ įgyvendina Europos sąjungos dalinai finansuojamą projektą, kurio tikslas – tiprinti įmonės konkurencingumą, siekti stabilaus pajamų augimo didinant pardavimus, orientuotus į užsienio rinkas, ir užtikrinti aukštą veiklos pelningumą. Įmonė per ilgą savo veiklos laikotarpį identifikavo, kad dalyvavimas tarptautinėse parodose pristatant užsienio rinkoms gaminamą produkciją (teikiamas paslaugas) yra pats efektyviausias eksporto plėtros būdas. Įmonė vertina, kad didžioji dalis visos produkcijos eksportuojama dėka tiesiogiai tarptautinėse parodose užmegztų santykių su potencialiais klientais. Vadovaujantis turima patirtimi ir siekiant strateginio tikslo yra numatyta ir toliau didinti eksporto apimtis, įsitvirtinant esamose rinkose ir įsiliejant į naujas. Šiam tikslui pasiekti IĮ „TG technika“ dalyvaus 9-iose tarptautinėse parodose, tokiose šalyse kaip Turkija, Estija, Ukraina, Latvija, Norvegija, Lenkija, Vokietija, Rusija, JAV. Pasirinktos šalys ir jose vykstančios parodos yra strategiškai svarbios įmonės veiklos apimčių, eksporto bei kuriamos pridėtinės vertės augimui.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Bendra projekto vertė siekia 93 764,00 eurų, iš kurių 48 764,00 eurai sudaro Europos regioninio plėtros fondo lėšos, o 48 764,00 eurai - įmonės nuosavas indėlis.