About us

Company facts

 

Since 1991 we design and manufacture equipment and technologies for surface preparation and coating. The experience and proffesionality ensure extra high quality and reliability. Our company can offer not only the standard equipment, but also technological solutions based on individual clients needs. Production, developed in the industrial enterprise successfully increases productivity of the customer manufacturing not only in Lithuania, but also in various foreign countries. We offer installation service, constant maintenance, spare parts supply.

 

Our production:

 

Shotblast Machines and Lines

Blastrooms

Spraying – Drying Booths

Equipment for blastrooms

Shot Blasting cabinets

Shot Blasting, Paint Spraying equipment

 

Producible equipment usable in wide industry:

 

Metal construction production

Machine building

Vehicle manufacture

Moulding industry

Energetics

Pipe manufacture and repair

Ship building

Agricultural engineering

Aluminium processing

Gasbag manufacture and repair

Stainless steel treatment

 

 

IĮ "TG Technika" įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

 

IĮ „TG Technika“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „IĮ „TG technika“ naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra“, Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0182 (toliau – Projektas).

IĮ „TG Technika“ įgyvendina Europos sąjungos dalinai finansuojamą projektą, kurio tikslas – tiprinti įmonės konkurencingumą, siekti stabilaus pajamų augimo didinant pardavimus, orientuotus į užsienio rinkas, ir užtikrinti aukštą veiklos pelningumą. Įmonė per ilgą savo veiklos laikotarpį identifikavo, kad dalyvavimas tarptautinėse parodose pristatant užsienio rinkoms gaminamą produkciją (teikiamas paslaugas) yra pats efektyviausias eksporto plėtros būdas. Įmonė vertina, kad didžioji dalis visos produkcijos eksportuojama dėka tiesiogiai tarptautinėse parodose užmegztų santykių su potencialiais klientais. Vadovaujantis turima patirtimi ir siekiant strateginio tikslo yra numatyta ir toliau didinti eksporto apimtis, įsitvirtinant esamose rinkose ir įsiliejant į naujas. Šiam tikslui pasiekti IĮ „TG technika“ dalyvaus 9-iose tarptautinėse parodose, tokiose šalyse kaip Turkija, Estija, Ukraina, Latvija, Norvegija, Lenkija, Vokietija, Rusija, JAV. Pasirinktos šalys ir jose vykstančios parodos yra strategiškai svarbios įmonės veiklos apimčių, eksporto bei kuriamos pridėtinės vertės augimui.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

 

Bendra projekto vertė siekia 93 764,00 eurų, iš kurių 48 764,00 eurai sudaro Europos regioninio plėtros fondo lėšos, o 48 764,00 eurai - įmonės nuosavas indėlis.