ES projektai: Kuriame Lietuvos ateitį

UAB „TG Technika” įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

UAB „TG Technika“ šiuo metu įgyvendina projektą pagal priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas siekant skaitmenizuoti pardavimų procesus.

Projekto biudžetas 20 960,00 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Įmonė specializuojasi paviršių paruošimo ir dažymo technologinės įrangos projektavime ir gamyboje. Pagrindinės produktų sritys – automatinės šratavimo mašinos, šratavimo kameros, miltelinio dažymo gamybos linijos, pramoninės dažymo-džiovinimo kameros.

Projekto pradžios data: 2022-02-23

Projekto pabaigos data: 2023-10-16


UAB „TG Technika” įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą” Naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra”

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Bendra projekto vertė siekia 93 764,00 eurų, iš kurių 45 000,00 eurai sudaro Europos regioninio plėtros fondo lėšos, o 48 764,00 eurai – įmonės nuosavas indėlis.

UAB „TG Technika” projekto tikslas – stiprinti įmonės konkurencigumą, siekti stabilaus pajamų augimo didinant pardavimus, orientuotus į užsienio rinkas, ir užtikrinti aukštą veiklos pelningumą.  Įmonė per ilgą savo veiklos laikotarpį identifikavo, kad dalyvavimas tarptautinėse parodose pristatant užsienio rinkoms gaminamą produkciją (teikiamas paslaugas) yra pats efektyviausias eksporto plėtros būdas. Projekto metu įmonė dalyvaus 9 tarptautinėse parodose, įskaitant Estiją, Ukrainą, Turkiją, Norvegiją, Latviją, Lenkiją, Vokietiją ir Danija. Pasirinktos šalys ir jose vykstančios parodos yra strategiškai svarbios įmonės veiklos apimčių, eksporto kuriamos pridėtinės vertės augimui.