Šratavimo mašina su pasukamu stalu

Projekto aprašymas

Pagaminta ir surinkta šratavimo mašina su pasukamu stalu.

Data 2021-03-10